Dịch vụ

-Dịch vụ vận chuyển hàng hoá 2 chiều đường biển và hàng không, giữa hàn quốc và việt nam

-Dịch vụ thủ tục hải quan tại hàn quốc và tại việt nam

-Xuất nhập hàng hoá thương mại 2 chiều

- Xuất nhập hàng gia công